Zakup automatycznego kotła retortowego c.o. KDO Economic 25kW dla Sekcji Eksploatacji Katowice

» Opis zapytania

Zakup automatycznego kotła retortowego c.o. KDO Economic 25kW dla Sekcji Eksploatacji Katowice zgodnie z załączonym OPZ oraz Ogólnymi Warunkami Udzielania Zamówień przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., dostępnymi w zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego na stronie głównej niniejszej Platformy Zakupowej.

Uwaga:

Do oferty należy dołączyć:
- podpisane oświadczenie o RODO, zgodnie z załączonym wzorem.

Ewentualne pytania Wykonawcy mogą zadawać wyłącznie poprzez Platformę Zakupową Zamawiającego, gdzie będą również udzielane odpowiedzi.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.10.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się