Dostawa CZĘŚCI DO STEROWNIKA SIMATIC do TAURON Wytwarzanie S. A. Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini.

» Opis zapytania

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na dostawę:

1. MODUŁ WEJŚĆ/WYJŚĆ BINARNYCH SM 1223 16DI/16DO 24VDC STEROWNIK SIMATIC S7-1200 - 2 szt.
2. MODUŁ ANALOGOWY I/O SM1234 4AI/ 2AO KAT.6ES7234-4HE32-0XB0 - 1 szt.
3. MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH SM 1231 STEROWNIK SIMATIC S7-1200- 2 szt.

ADRES DOSTAWY: magazyn Odbiorcy - TAURON Wytwarzanie S. A. Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini, 32-541 Trzebinia

KRYTERIA OGÓLNE
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją poniższych kryteriów i zastrzeżeń określonych przez Zamawiającego. Akceptując warunki Zamawiającego, Oferent oświadcza, ze jego oferta jest zgodna z zapytaniem i spełnia parametry określone przez Zamawiającego:
• transport na bazie DDP – magazyn Odbiorcy wg. Incoterms 2010,
• termin ważności oferty nie krótszy niż: 30 dni.,
• warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
• Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu wybranych pozycji ze złożonej oferty,
• towar musi być fabrycznie nowy
• gwarancja – nie krótsza niż 12 miesięcy od dnia dostawy (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę miesięcy od dnia dostawy),
• termin dostawy: jak najkrótszy(składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę dni od dnia otrzymania zamówienia do dnia dostawy)
• czy oferta składana jest na produkt równoważny? (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza odpowiedzieć Tak lub Nie)

ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO:
• Zamawiający dopuszcza składanie ofert na produkt równoważny pod warunkiem, że:
- dla poz.1, 2, 3 będzie współpracował z sterownikami S7-1200 oraz będzie programowany z TIA Portal (pełna konfiguracja).
• Zamawiający wymaga aby Wykonawca składający ofertę na produkt równoważny dołączył do oferty dokumenty potwierdzające parametry oferowanego produktu (np. kartę katalogową, opis produktu).
• Kryterium oceny ofert: CENA jednostkowa NETTO za sztukę oparta na bazie DDP do Odbiorcy według Incoterms 2010. W cenie ofertowej netto wyrobu należy uwzględnić:
 cenę produktu,
 cenę transportu,
 cło w przypadku importu /gdy obowiązuje/
 inne składniki ceny /np. rabaty, upusty itp./
• Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego,
• Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie RFx lub licytacji elektronicznej.
• W przypadku dogrywki w formie licytacji elektronicznej, Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w licytacji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty nie podlegające odrzuceniu, wyznaczając termin otwarcia aukcji elektronicznej nie krótszy niż 1 dzień roboczy od dnia przekazania zaproszenia, chyba że zostanie uzgodniony z Wykonawcami termin krótszy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.10.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Automatyka i urządzenia sterujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się