Montaż, uruchomienie, serwis w trakcie ekspozycji dekoracji iluminacji świątecznej znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego dla wyznaczonego terenu zespołu Staromiejskiego Torunia z realizacją przypadającą na sezon 2018/2019”.

» Opis zapytania

1.1.Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór z magazynu Zamawiającego, montaż, uruchomienie, serwis w trakcie ekspozycji dekoracji iluminacji świątecznej dla wyznaczonego obszaru Zespołu Staromiejskiego Torunia z realizacją przypadającą na sezon 2017/2018.
1.2. Karty poszczególnych dekoracji znajdują się w załączniku nr 1 do wzoru umowy. Rozmieszczenie poszczególnych elementów przedstawiono w załączniku nr 2 do wzoru umowy.
1.3. Zakres zamówienia obejmuje:
a) pobranie dekoracji z magazynu Zamawiającego, transport na miejsce montażu, montaż i uruchomienie dekoracji - wg załącznika nr 1 i 2 do wzoru umowy, w zakresie iluminacji drzew montaż łańcuchów świetlnych LED na pniach 14 drzew i przyłączenie ich do instalacji zainstalowanych na gałęziach drzew łańcuchów świetlnych i uruchomienie iluminacji,
b) zapewnienie materiałów niezbędnych do zamontowania dekoracji na słupach latarń, latarniach kinkietowych i elewacjach kamienic,
c) serwis dekoracji w trakcie ekspozycji,
d) wymagane ubezpieczenie OC na czas montażu i eksploatacji dekoracji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania stawiane przez Zamawiającego zawarte są we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
1.4. Zamawiający nie przewiduje wykluczeń na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
1.5. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.10.2018 | 14:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się