Usługi z zakresu gospodarki łowieckiej (OHZ Wierzchosławice - obw. łow. nr 86), gospodarki rybackiej, gospodarki rolnej, utrzymania obiektów turystycznych ścieżki edukacyjnej "LASY WIERZCHOSŁAWICKIE" w roku 2019

» Opis zapytania

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie „Usługi z zakresu gospodarki łowieckiej (OHZ Wierzchosławice - obw. łow. nr 86), gospodarki rybackiej, gospodarki rolnej, utrzymania obiektów turystycznych ścieżki edukacyjnej "LASY WIERZCHOSŁAWICKIE" w roku 2019” bez podziału na części.
3.2. Opis przedmiotu zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.
3.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian lokalizacji prac będących przedmiotem zamówienia wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2.
3.4. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do redukcji przedmiotu zamówienia w sytuacji gdyby w trakcie realizacji zamówienia okazało się, że wykonanie pełnego zakresu zamówienia jest niekorzystne dla Zamawiającego lub z różnych względów nie leży w interesie publicznym (np. zmiany środowiska wywołane przez anomalie pogodowe)
Opis przedmiotu zamówienia
Gospodarka łowiecka-OHZ Wierzchosławice - obw. łow. nr 86
Gospodarka rybacka - prace godzinowe ręczne i mechaniczne (ciagnik)
Gospodarka rolna - prace godzinowe ręczne i mechaniczne (ciagnik)
Zagospodarowanie lasu : usługi transportowe (samochód) i prace godzinowe ręczne
Ścieżka edukacyjna "Lasy Wierzchosławickie"
na rok 2019


Lp. Czynność wg SILP pozycja planu Opis J.m.
Ilość
j.m.
1 2 3 4 5
PRACE RĘCZNE I MECHANICZNE W OHZ WIERZCHOSŁAWICE (obw. łow. nr 86).
1 ŁO-DOKSOL 1560 Dokarmianie zwierzyny-sól kg 1600,00
GODZ RH prace godzinowe ręczne rgodz. 30
GODZ CH prace godzinowe-ciągnik mth 20
2 ŁO-DOKSO 10840 Dokarmianie zwierzyny- k.soczy kg 2000,00
GODZ RH prace godzinowe ręczne rgodz. 7
GODZ CH prace godzinowe-ciągnik mth 2
3 ŁO-DOKSU 1561 Dokarmianie zwierzyny-karma sucha tona 1,60
GODZ CH prace godzinowe-ciągnik mth 30
GODZ RH prace godzinowe ręczne rgodz. 80
4 ŁO-DOKTR 1559 Dokarmianie zwierzyny-karma treściwa tona X
GODZ CH prace godzinowe-ciągnik mth 40,00
GODZ RH prace godzinowe ręczne rgodz. 60,00
5 ŁO-POL 12323 Organizacja polowań w OHZ szt. 19,00
GODZ CH prace godzinowe-ciągnik mth 230
GODZ RH prace godzinowe ręczne rgodz. 230
GODZ SH samochód zagospod. km 1450
NAGANKA naganka na polowaniach (w tym sygnalista) osób 150
POSILKI posiłki szt. 300
6 ŁO-POLET 1567 Utrzymanie poletek łowieckich ha 5,38
GODZ CH prace godzinowe-ciągnik mth 70
GODZ RH prace godzinowe ręczne rgodz. 150
MOCZNIK mocznik nawozowy kg 1500,00
POLIFOSKA nawóz kg 1500,00
RZEPA rzepa kg 50,00
WAPNO NAW. wapno nawozowe kg 2000,00
Sposób Oddz. 424 h HA 0,06
zagospodarowania Oddz. 433 c HA 0,91
poletek Oddz. 497 j HA 0,82
łowieckich : wg zapisów we Oddz. 448 a HA 0,89
wnioskach szczegółowych Oddz. 505 g HA 1,03
gospodarki łowieckiej Oddz. 506 d HA 1,67
na 2016 rok X x
7 ŁO-URZN 1566 Budowa nowych urządzeń łowieckich (amb.stałe) - mat. Wykonawcy szt. 3
Budowa nowych urządzeń łowieckich(amb.przenośne) - mat.Wykonawcy szt. 17
GODZ CH prace godzinowe-ciągnik mth 20,00
GODZ RH prace godzinowe ręczne rgodz. 40,00
8 ŁO-URZS 1565 Utrzymanie urządzeń łowieckich X X
ROZBURŁ rozbiórka urządzeń łowieckich szt. 20
GODZ CH prace godzinowe-ciągnik mth 55
GODZ RH prace godzinowe ręczne rgodz. 200
GODZ CH ścieżki podchodowe (mech. wykaszanie ścieżek) mth 15
GODZ RH ścieżki podchodowe ( prace ręczne) rgodz. 45
GODZ CH prace godzinowe-ciągnik (transport ambon) mth 30
GODZ RH prace godzinowe ręczne (remont ambon) rgodz. 35
10 ŁOP-POZZ 16152 Pozyskanie zwierzyny szt. 42
PREP-TROF preparowanie trofeów - jeleń byk szt. 7
preparowanie trofeów - daniel byk szt. 3
preparowanie trofeów - sarna kozioł szt. 30
preparowanie trofeów - dzik szt. 2
USŁ INNE utrzymanie psów myśliwskich i chłodni rgodz. 444
11 ŁO-PADLE 22 koszty dot. zwierzyny padłej X x
PREP-TROF preparowanie trofeów szt. 2
GOSPODARSTWO RYBACKIE
12 D-HANDL 1576 Produkcja ryb handlowych tona X
GODZ RH! prace godzinowe ręczne rgodz. 620
GODZ CH! prace godzinowe-ciągnik mth 25
13 D-STAWY 1575 Utrzymanie stawów hodowlanych ha X
GODZ RH! prace godzinowe ręczne rgodz. 500
GODZ CH! prace godzinowe-ciągnik mth 10
ŁO-URZN Budowa nowych urządzeń łowieckich(amb.przenośne) - mat.Wykonawcy szt. 2
Koszenie łąk własnych : 424h, 433c, 448a, 465a,b,d, 497g, 502f,g,h,k, 505h,g, 506d
14 ŁO-LAKW Zagospodarowanie łąk własnych ha 17,33
KOSZ-O Koszenie wokół różnych obiektów ha 17,33
Gospodarka rolna
15 D-UPRR Gospodarka rolna ha 3,39
GODZ CH prace godzinowe-ciągnik mth 61
GODZ RH prace godzinowe ręczne rgodz. 50
ŁUBIN łubin kg 575
WAPNO wapno węglanowe kg 3000
Bieżącenaprawy i remontowanie obiektów turystycznych oddz. 465a
16 GODZ RH Prace reczne na obiekcie turystycznym ha 50,00
GODZ CH Prace transportowe na obiekcie turystycznym mth 5
Bieżącenaprawy i remontowanie obiektów turystycznych oddz. 324h
17 GODZ RH Prace reczne na obiekcie turystycznym rgodz. 24,00
GODZ CH Prace transportowe na obiekcie turystycznym mth 5
GODZ RH! Koszenie placu - wykaszarka godz. 5
Bieżące naprawy obiektów i porządkowanie ścieżki edukacyjnej "LASY WIERZCHOSŁAWICKIE"
18 GODZ RH prace ręczne na obiekcie turystycznym rgodz. 1000
GODZ CH prace transportowe na obiekcie turystycznym mth 30
GODZ RH! Koszenie placu przy ścieżce - wykaszarka godz. 200
HODOWLA LASU
19 Kod grupy czynności ODN-POZ Nazwa: POZOSTAŁE PRACE PRZY ODNOWIENIACH TSZT 650,29
TRANS-SAD transport sadzonek TSZTxKM 49936,60
Kod grupy czynności ODN-POZ, KM 945,00
TRANSPORT sadzonek z innych nadleśnictw, nasion z przechowalni, siatki KM 945,00

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z łowiectwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się