Czyszczenie koryta rzeki Biała Przemsza na ujęciu wody Sosnowiec – Jęzor w km 2 + 025 do 2 + 275 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie

» Opis zapytania

1.TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie przy ul. Promiennej 51 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.:
„Czyszczenie koryta rzeki Biała Przemsza na ujęciu wody Sosnowiec – Jęzor w km 2 + 025 do 2 + 275 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie”
2.Miejsce świadczenia usługi: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna
– Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie
3.Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1
cd Opisu Zapytania w Załączniku.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.10.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się