Dostawa części zamiennych urządzeń kompostowni Biofix do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” z podziałem na Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych przerzucarki Biofix, pracującej w kompostowni Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” z podziałem na Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2. Przedmiotem zamówienia dla Zadania nr 1 jest dostawa części zamiennych przerzucarki Biofix, pracującej w kompostowni Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, będącego własnością Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Przedmiotem zamówienia dla Zadania nr 2 jest dostawa części zamiennych do urządzeń kompostowni Biofix do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 Ceków, zwanych dalej „częściami zamiennymi”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części II SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.10.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny produkcyjne i części do maszyn produkcyjnych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się