Dostawa artykułów chemii przemysłowej.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów chemii przemysłowej w podziale na 8 zadań:
Zadanie nr 1: Produkty Loctite i Teroson
Zadanie nr 2: Produkty GT-85 i Nicro
Zadanie nr 3: Produkty CT-Card i Weicon
Zadanie nr 4: Preparaty do czyszczenia i konserwacji elektroniki
Zadanie nr 5: Produkty Orapi
Zadanie nr 6: Produkty Wurth
Zadanie nr 7: Produkty Berner
Zadanie nr 8: Produkty Retech

Szczegółowy opis wykonania Przedmiotu Zamówienia został określony w Specyfikacji Technicznej (załącznik nr 1 do SIWP) i będącej jej integralną częścią.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (załącznik nr 1 do SIWP) oraz Wzorem Umowy (załącznik nr 6 do SIWP).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.10.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się