Zakup i dostawa wody amoniakalnej w 2019 r.

» Opis zapytania

Zakup i dostawa wody amoniakalnej w 2019 r. w ilości 240 ton w przeliczeniu na 100% zawartości amoniaku.

Warunki dostawy: FCA magazyn dostawcy

Termin dostaw: 02.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

Dostawy sukcesywnie, na każde osobne wywołanie/zamówienie.

Wykonawca może zwrócić się drogą elektroniczną w SWZ do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ (w tym zgłoszenie propozycji zmian do Projektu umowy) w terminie określonym w SWZ jako "ostateczny termin zadawania pytań".

Wykonawcy, którzy nie dostarczają przedmiotu zamówienia do NITROERG S.A. zobowiązani są do przekazania bezpłatnej próbki przedmiotu zamówienia w ilości: 100 kg w celu przeprowadzenia badań potwierdzających przydatność do produkcji.
Próbki przedmiotu zamówienia wraz z dokumentem dostawy należy przesłać w terminie do dnia wyznaczonego w SWZ jako termin składania ofert na adres wskazany w ust. III pkt 3 SIWZ w dniach roboczych w godz. 6.00 – 12.30

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.11.2018 | 14:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się