Dostawa KONFIGURATOR CON-156-8G.5100.W10 LUMEL, PRZETWORNIK PRĄDOWY P21Z-5.2.1.07.P.0, MIERNIK CYFROWY TYP N20-5.1.00.07.0, REGULATOR TEMPERATURY RE 82 do TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini.

» Opis zapytania

Zapraszamy do udziału w drugiej rundzie zapytania ofertowego. Prosimy złożenie oferty uwzględniającej maksymalne upusty cenowe:
KONFIGURATOR CON-156-8G.5100.W10 LUMEL - 1 szt.
PRZETWORNIK PRĄDOWY P21Z-5.2.1.07.P.0 - 5 szt.
MIERNIK CYFROWY TYP N20-5.1.00.07.0 - 5 szt.
REGULATOR TEMPERATURY RE 82 - 2 szt.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca składający ofertę dołączył do oferty dokumenty potwierdzające parametry oferowanego produktu.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na produkty równoważne, jeżeli spełni następujące wymagania:
• Rozpoznawalny przez autoryzowany serwis
• Kompatybilność przyłączy,
• Kompatybilność z urządzeniem głównym
• Wymiary (sposób mocowania)
• Parametry urządzenia (prąd, zasilanie, zakresy pomiarowe, wejścia/wyjścia binarne/analogowe, klasa urządzenia, błędy pomiarowe, temperatura pracy)
• Dokumenty w języku polskim (DTR, certyfikaty, warunki gwarancji)
• Oryginał gwarancji dołączony do produktu
• Tabliczka znamionowa urządzenia w języku polskim
• Zmiana produktu na równoległy nie wpłynie na termin dostawy, określony w zapotrzebowaniu
• Producent musi dysponować serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym na terytorium RP z czasem reakcji do 24h.

ADRES DOSTAWY: magazyn Odbiorcy TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini, 32-541 Trzebinia.

KRYTERIA OGÓLNE
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją poniższych kryteriów i zastrzeżeń określonych przez Zamawiającego. Akceptując warunki Zamawiającego, Oferent oświadcza, ze jego oferta jest zgodna z zapytaniem i spełnia parametry określone przez Zamawiającego:

• transport na bazie DDP – magazyn Odbiorcy wg. Incoterms 2010,
• termin ważności oferty nie krótszy niż: 30 dni.,
• warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
• towar musi być fabrycznie nowy
• gwarancja – nie krótsza niż 12 miesięcy od dnia dostawy, (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę miesięcy od dnia dostawy)
• termin dostawy: najkrótszy możliwy (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę dni od dnia otrzymania zamówienia do dnia dostawy),

ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO:
• Zamawiający dopuszcza składanie ofert na produkty równoważne.
• Zamawiający wymaga aby Wykonawca składający ofertę na produkt równoważny dołączył do oferty oświadczenie o równoważności produktu wraz z dokumentami potwierdzającymi parametry oferowanego produktu. .
• Kryterium oceny ofert: CENA jednostkowa NETTO za sztukę oparta na bazie DDP do Odbiorcy według Incoterms 2010. W cenie ofertowej netto wyrobu należy uwzględnić:
 cenę produktu,
 cenę transportu,
 cło w przypadku importu /gdy obowiązuje/
 inne składniki ceny /np. rabaty, upusty itp./
• Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego,
• Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie RFx lub licytacji elektronicznej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie fax-u lub e-mail.
Oferty należy składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.10.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się