Dostawa elektronicznego indykatora ciśnienia dla Akademii Morskiej w Szczecinie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektronicznego indykatora ciśnienia dla Akademii Morskiej w Szczecinie
2. Dokładny opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do SIWZ.
3. Nomenklatura wg CPV
38300000-8 Przyrządy do pomiaru
4. Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy (znaki towarowe), mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia.
5. Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.10.2018 | 09:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się