Dostawa argonu w wiązkach

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa technicznego argonu 99,999% Ar-N5.0 w wiązkach do siedziby Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie przy ul. Wólczyńskiej 133 wraz z dzierżawą butli.
2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia składa się z zamówienia podstawowego oraz z zamówienia objętego prawem opcji, obejmującego ten sam zakres rzeczowy co zamówienie podstawowe.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w formularzu cenowym - Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się