Dostawa laboratoryjnych przyrządów wielofunkcyjnych do pomiarów ph, redox, przewodności, zasolenia i temperatury. Oznaczenie sprawy: OZ/D/18/69/TB.

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę dwóch laboratoryjnych urządzeń wielofunkcyjnych służących do pomiaru: pH, przewodności roztworów elektrolitów, siły elektromotorycznej, rezystancji, zasolenia, temperatury, zgodnie z poniższymi wymaganiami oraz wymaganymi parametrami opisanymi w Tabeli Parametrów Technicznych. Zamawiający informuje, że urządzenia mają być dostarczone bez elektrod pH oraz czujników konduktometrycznych. 2. CPV: 38.40.00.00-9 Przyrządy do badania właściwości fizycznych. 3. Termin wykonania zamówienia: do 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się