Dostawa przenośnego zestawu rentgenowskiego do prześwietlania pośredniego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowy (wyprodukowany nie wcześniej
niż w 2018 roku) system służący do prześwietlania podejrzanych obiektów takich jak bagaże, walizki, paczki w sytuacji szczególnego zagrożenia, wykorzystujący najnowszą technologię cyfrowego wytwarzania obrazów o wysokiej rozdzielczości przy użyciu cienkiego panelu obrazowania.
Szczegółowy opis przedmiotu zmówienia zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz).
Szczegółowy opis warunków wykonania zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 do siwz.
Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.10.2018 | 11:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się