Dostawa kombinezonu pirotechnicznego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2018 roku) kombinezonu stanowiącego podstawowe zabezpieczenie osobiste pirotechnika w czasie podejmowania interwencji, chroniącego przed czynnikami działającymi podczas wybuchu (odłamki, nadciśnienie, fala ciepła, fala uderzeniowa), jednocześnie umożliwiającego zachowanie doskonałej sprawności ruchowej, elastyczności oraz pola widzenia.
Szczegółowy opis przedmiotu zmówienia zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz).
Szczegółowy opis warunków wykonania zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 do siwz.
Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.10.2018 | 11:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się