Zakup i dostawa - woda utleniona.

» Opis zapytania

Zakup i dostawa - woda utleniona
/nadltenek wodoru techniczny 35 %/
zgodnie z załączoną
Charakterystyką Jakościową Nr 12 RZS-Z

Ilość : około 1200 litrów

Wielkość jednorazowej dostawy około 180 litrów

Sposób pakowania : pojemniki po 20 lub 30 litrów

Termin dostawy : 180 litrów 45 tydzień 2018 roku
Pozostałe ilości sukcesywnie do grudzień 2019 roku na wywołanie
e mailem.

Baza dostawy ; CIP Bieruń
Zgodnie z Incoterms 2010

Adres dostawy:
Nitroerg. S.A
43-150 Bieruń
Plac Alfreda Nobla 1

Warunki płatności : przelew min 60 dni

Dostawa z atestem .

"Do oferty należy dołączyć:
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowania przetargowego w SWZ (w formie skanu załączonego do SWZ

Dostawca zobowiązany jest do poinformowania o posiadanych systemach zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.10.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się