Dostawa rentgenowskich prześwietlarek bagażu na potrzeby sądów apelacji warszawskiej

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie oraz przeszkolenie personelu Odbiorcy rentgenowskich prześwietlarek bagażu, tj.:
- Sądu Rejonowego w Pruszkowie - 1 Zestaw (część 1 przedmiotu zamówienia),
- Sądu Rejonowego w Otwocku - 1 Zestaw (część 2 przedmiotu zamówienia),
- Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie - 1 Zestaw (część 3 przedmiotu zamówienia).
2. Szczegółowy opis rentgenowskich prześwietlarek bagażu (minimalne wymagania Zamawiającego) stanowi załączniki nr 1 do SIWZ. Wymagania minimalne zawarte w załączniku nr 1 do SIWZ są identyczne dla każdej z części zamówienia (każdego Zestawu).
3. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zapewni Odbiorcom wsparcie merytoryczne w przygotowaniu dokumentacji i wniosku do Państwowej Agencji Atomistyki, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie rentgenowskich prześwietlarek bagażu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.10.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się