PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ: KOMORY TEMPERATUROWEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM, MONTAŻEM I SZKOLENIEM

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komory temperaturowej wraz z wyposażeniem, montażem i szkoleniem personelu Zamawiającego.
1)Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, określono w Wymaganiach Technicznych stanowiących Załącznik Nr 1
2)Zamawiający wymaga, aby oferowana komora posiadała możliwość jej podłączenia do maszyny wytrzymałościowej będącej w posiadaniu Zamawiającego


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się