Dostawa sprzętu i przyrządów z obszaru mechanicznego dla pracowni w Zespole Szkół Nr 2 w Puławach w ramach projektu „Nowoczesne centra edukacji zawodowej w Powiecie Puławskim”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i przyrządów z obszaru mechanicznego dla pracowni w Zespole Szkół Nr 2 w Puławach w ramach projektu „Nowoczesne centra edukacji zawodowej w Powiecie Puławskim”. Zamówienie będzie realizowane w 4 częściach, zwanych dalej częścią lub częściami.
Dotyczy wszystkich części. Warunki ogólne wykonania zamówienia:
Przedmiot zamówienia powinien być produktem wysokiej jakości, musi być fabrycznie nowy (rok produkcji 2017 lub nowszy), nieużywany (w tym nieinstalowany wcześniej), wolny od wad materiałowych i prawnych.
Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany w sposób kompletny i całościowy ze względu na cele zamówienia i swoje przeznaczenie (szkoły zawodowe) oraz charakter (np. w pełni funkcjonalny sprzęt i wyposażenie dostarczone w oryginalnych opakowaniach z kompletnymi akcesoriami umożliwiającymi jego całościowe, poprawne działanie i wykorzystanie przez użytkowników w szkołach zawodowych).
Przedmiot zamówienia musi pochodzić z legalnego kanału dystrybucji zgodnie z wymaganiami producentów, nie prototyp.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej.
Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi/konserwacji w języku polskim.
Dostawa sprzętu i przyrządów z obszaru mechanicznego dla pracowni w Zespole Szkół Nr 2 w Puławach wraz z jego montażem (podłączeniem):
Część I
1.Płytki wzorcowe, zestaw – poz. 68- 1 szt.
Część II
1.Mikroskop warsztatowy – poz. 69 - 1 szt.

Część III
1.Oscyloskop– poz. 73 - 1 szt.

Część IV
1.Twardościomierz Brinella - poz. 70- 1 szt.
2.Twardościomierz Rockwella – poz. 71 - 1 szt.


Miejsce realizacji zamówienia: Zespół Szkół nr 2 w Puławach, ul. Jaworowa 1, 24-100 Puławy, zwany dalej placówką w ramach danej części.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się dla danej części w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.10.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się