Gazy medyczne

» Opis zapytania

III. Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert w 3 częściach 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest :
-część 1
1) Systematyczna dostawa średnio ok. 96 000 kg rocznie mieszanki ciekłego powietrza do krioterapii ogólnoustrojowej – wyrobu medycznego zgodnego z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679 z póź zm.) oraz :
- zamontowanie i dzierżawa zbiornika o pojemności 6000 kg wraz z bezpłatnym podłączeniem do kriokomory w zakładzie przyrodoleczniczym ;
- zamontowanie przy zbiorniku przyłącza z "nalewakiem" do napełniania przenośnych zbiorników z ciekłym powietrzem do krioterapii miejscowej - dostawa mieszanki ciekłego powietrza winna się odbywać cysternami do elektrycznego przepompowywania w celu uniknięcia strat spowodowanych regulacją ciśnienia
- część 2
2). Tlenu medycznego sprężonego w ilości 1924 m3 dostarczanego w wiązkach butli 50 l /200bar
-część 3
3).Dwutlenku węgla(naturalnego produktu) –wyrobu medycznego w ilości ok.
26 330kg;
- Ilość dostaw może być zwiększona lub zmniejszona w zależności od ilości wykonywanych zabiegów o +, - 10%.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.10.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się