Wykonanie robót budowlanych obejmujących dostawę, montaż i uruchomienie instalacji klimatyzacji oraz instalacji odprowadzania skroplin w wybranych pomieszczeniach w Żłobkach nr 2, 3, 4, 10, 11, 13 i 14 oraz w budynku administracji Wrocławskiego Zespołu Żłobków we Wrocławiu, z podziałem na 8 zadań. Znak postępowania: ZP-39/WZŻ/2018

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych obejmujących dostawę, montaż i uruchomienie instalacji klimatyzacji oraz instalacji odprowadzania skroplin w wybranych pomieszczeniach w Żłobkach nr 2, 3, 4, 10, 11, 13 i 14 oraz w budynku administracji Wrocławskiego Zespołu Żłobków we Wrocławiu, z podziałem na 8 zadań. Każde z zadań dotyczy jednego obiektu Żłobka lub budynku administracji. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i stanowi komplet dokumentacji, na podstawie której należy sporządzić ofertę przetargową oraz wykonać roboty. 1.3. Zakres robót Roboty obejmują wykonanie niezbędnej instalacji elektrycznej, montaż klimatyzatorów typu split inverter oraz instalacji odprowadzenia skroplin w wybranych obiektach i pomieszczeniach Wrocławskiego Zespołu Żłobków. Zakres rzeczowy obejmuje: a) dostawę, montaż i uruchomienie następujących układów klimatyzacji: - jednostki wewnętrzne i zewnętrzne – klimatyzatory ścienne w klasie energetycznej co najmniej A++, z czynnikiem chłodniczym R32, b) wykonanie podłączeń technologicznych rurociągami miedzianymi chłodniczymi o średnicach od ¼” do ½” wraz z izolacją, montaż przewodów odprowadzających skropliny na zewnątrz budynku i wpięcie do istniejących rynien, z rur PP lub PCV lub odprowadzenie na teren zielony, c) wykonanie podłączenia zasilania elektrycznego klimatyzatorów od tablicy rozdzielczej wskazanej przez Zamawiającego do poszczególnych pomieszczeń, przewody zasilające należy prowadzić w trudnozapalnych korytkach pod sufitem, d) wykonanie próby szczelności instalacji, regulacja, uruchomienie instalacji, wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych oraz przeprowadzenie szkolenia personelu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia chłodzące i grzewcze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się