Wykonanie i dostawa stelaży wystawienniczych, ekspozycyjnych - zewnętrznych.

» Opis zapytania

Zakres Przedmiotu Zamówienia obejmuje wykonanie i dostawę stelaży wystawienniczych (ekspozycyjnych) - zewnętrznych- wg parametrów określonych poniżej i w oparciu o przykładowe zdjęcie zawarte w załączniku: pt.: „Zdjęcie stelaży” który będzie stanowić integralną część zlecenia. :
1. Wykonanie i dostawa 10 sztuk stelaży wystawienniczych (ekspozycyjnych) – zewnętrznych.
Stelaże powinny się składać z 10 powtarzalnych zunifikowanych ram, z lekkich profili np. aluminiowych zabezpieczonych przed korozją, koloru srebrnego o wymiarach, w których Zamawiający będzie docelowo umieszczał materiały na płytach PCV, Dibond, HIPS lub innych, w formacie A0 a o grubości 2x3mm.

2. Stelaże powinny składać się z dwóch elementów pionowych (profile boczne), dwóch elementów poziomych (poprzeczki), dwóch stabilnych podstaw – do zastosowania stelaży na zewnątrz i dodatkowo dwóch podstaw do zastosowania wewnątrz.

3. Panele (płyty) graficzne nie są przedmiotem postepowania.

4. Stelaże (profile) mają być dostosowane do montażu i ekspozycji w nich dwustronnej grafiki. Podczas użytkowania panele z grafiką powinny być montowane w ramach w sposób umożliwiający szybki i łatwy montaż i demontaż.

5. Stelaże i podstawy muszą zapewniać stabilność i bezpieczeństwo konstrukcji podczas zmiennych warunków atmosferycznych w szczególności powinny być odporne na przewrócenie podczas wiatru, czy temperatury ujemne występujące w Polsce, a przy zastosowaniu wewnątrz płyt graficznych w formacie A0.

6. Podstawy do zastosowania do wewnątrz muszą być dostosowane do stelaży, metalowe, estetyczne, aby stelaż mógł być wykorzystywany wewnątrz budynku.

7. Stelaże powinny mieć możliwość połączenia ze sobą w ciąg (ściankę ekspozycyjną).

8. Całkowita wysokość gotowego, zmontowanego stelaża wraz z podstawami powinna zawierać się w przedziale między 205-210 cm.

9. Gwarancja na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie mniej niż 24 miesiące.

10. Oferent dostarczy Zamawiającemu instrukcje dotyczące użytkowania i montażu stelaży w postaci materiałów drukowanych lub zapewni przeszkolenie pracowników Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w zakresie użytkowania i montażu stelaży.

Termin wykonania i dostawy do 22.11.2018 roku

Podstawą wykonania stelaży będzie przygotowany przez Zleceniobiorcę projekt w formie elektronicznej zaakceptowany przez zleceniodawcę.

Pozostałe wytyczne są określone w SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.10.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi poligraficzne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się