Zakup i dostawa notebooków Dell Precision 7720

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa notebooków Dell Precision 7720

-----------------------------------------------------------------------------------

Szczegóły:

Dell Precision 7720

parametry minimalne:

17"
Intel Core i7 ( HQ )
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro z min 2GB i obsługą Open GL 2.0
Windows 10 Pro z możliwością downgrade'u do Windows 8.1

Gwarancja 36 miesięcy

Oczekiwane warunki
Termin usunięcia awarii 3 dni
Termin dostarczenia zastępczego urządzenia 3 dni
Termin dostarczenia nowego urządzenia 14 dni

-----------------------------------------------------------------------------------

Pozostałe warunki reguluje dołączony do postępowania projekt umowy

Prosimy o podanie ceny jednostkowej netto.

Termin realizacji do 21 dni od daty podpisania obustronnie umowy

Termin płatności 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej FV.

WAŻNE, Oferent przy składaniu oferty jest zobligowany do uzupełnienia kryteriów ogólnych postępowania tzn zgody na:

W przypadku odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia zgodnego z przyjętą ofertą, z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 10% wartości netto oferty.

Za opóźnienie co do terminu wykonania zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 1% wartości netto oferty, za każdy dzień opóźnienia

Akceptacja projektu umowy w tym par. 7 Kar Umownych o następujących wartościach:
Pkt 3.1 - 1 %
Pkt. 3.2 - 1 %
Pkt. 3.3 - 1 %
Pkt. 3.4 - 1 %
Pkt. 3.5 - 10 %

Brak zgody na powyższe wiąże się z dyskwalifikacją oferty z dalszego toku postępowania przetargowego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.10.2018 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się