Modernizacja i rozbudowa Centrum Obserwacji Wizyjnej

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostawy i montażu urządzeń w zakresie modernizacji i rozbudowy Centrum Monitoringu Wizyjnego w Krośnie oraz robót w zakresie infrastruktury, zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym.
Przewiduje się roboty oraz dostawy urządzeń, które należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 8 do SIWZ), programem funkcjonalno-użytkowym (Załącznik nr 7 do SIWZ), wzorem umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ) oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.
Przy realizacji zamówienia wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia dowolnego producenta, pod warunkiem że materiały te i urządzenia posiadają parametry nie gorsze od wymaganych opisanych w opracowanej dokumentacji (na podstawie PFU) oraz będą współpracować z istniejącymi urządzeniami i systemem COW.
Mając na uwadze, że szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do dokumentów wskazanych w art. 30 ust. 4 Ustawy, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące
  • Sprzęt video

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się