USŁUGA KONSERWACJI KOTŁOWNI LOKALNYCH ORAZ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W KOMPLEKSACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 2 WOG

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie serwisowania, konserwacji i wykonywania napraw bieżących i poawaryjnych kotłowni lokalnych oraz usługa polegająca na przeglądzie, konserwacji i wykonywania napraw bieżących i poawaryjnych instalacji centralnego ogrzewania (węzłów cieplnych) znajdujących się w kompleksach administrowanych przez 2. Wojskowy Oddział Gospodarczy we Wrocławiu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące załączniki do SIWZ:
 załącznik nr 1 – formularz ofertowy,
 załącznik nr 4 – wzór umowy,
 załącznik nr 5 – opis przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się