Zakup urządzeń systemu monitoringu oraz urządzeń sieciowych.

» Opis zapytania

a)Przedmiotem zamówienia jest dostawa kamer urządzeń systemu monitoringu oraz urządzeń sieciowych
b)Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą: zakresu rzeczowego (zał. nr 6 do SIWZ), istotnych postanowień umowy (zał. nr 2 do SIWZ).
c)Wymagany okres gwarancji: co najmniej 36 miesięcy. Maksymalny, realny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy (Oferty zawierające okres gwarancji mniejszy niż 36 miesiące zostaną odrzucone).
d)W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.
e)Termin wykonania zamówienia: 12 grudnia 2018 r.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.10.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące
  • Sprzęt video

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się