„Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach”

» Opis zapytania

1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2 Charakterystyka przedmiotu zamówienia oraz minimalne parametry techniczne określa załącznik nr 6 do SIWZ.
3 Gwarancja zaoferowana przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, staje się automatycz¬nie posta¬no¬wie¬niem umowy i nie może ulec zmianie oraz będzie liczona od daty podpisania protokołu z odbioru i uruchomienia przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
4 Wszelkie nazwy handlowe ewentualnie występujące w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako informacje uściślającą, wiążącą dla wykonawcy. Dopuszcza się użycie do realizacji dostaw i oferowanych urządzeń zastosowanie produktów równoważnych co do ich jakości i docelowego przeznaczenia, oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Zamawiający za produkty równoważne uzna takie, które spełnią min. parametry techniczne produktu wskazanego z nazwy handlowej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.10.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się