Dostawa elementów zużywalnych na potrzeby Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu-realizacja badań na stacji tła pozamiejskiego w Osieczowie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa elementów zużywalnych na potrzeby Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 3 pakiety (pakiety od 1 do 3). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Formularze Cenowe - zał. nr 2 do SIWZ. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia posłużył się znakami towarowymi i numerami katalogowymi producentów. Jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, a wszystkim wskazaniom z Formularzy Cenowych towarzyszą wyrazy „lub równoważny” oraz parametry produktu, które będą porównywane w celu stwierdzenia przez Zamawiającego równoważności towaru oferowanego przez Wykonawcę z towarem wyspecyfikowanym w Formularzu Cenowym

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się