Usunięcie nalotów świerka w rezerwacie przyrody „Jezioro Turzycowe”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usunięcie usunięcia nalotów świerka w rezerwacie przyrody „Jezioro Turzycowe”. Celem planowanych działań ochronnych jest eliminacja świerka, jako gatunku obcego siedliskowo i geograficznie, umożliwienie rozwoju sosny i brzozy – gatunków właściwych dla występujących tu fitocenoz.
2. Zamówienie obejmuje wycięcie nalotów świerka na powierzchni ok. 9,6 ha i pozostawienie na miejscu osobników do 50 cm wysokości. Wycięte osobniki powyżej 50 cm wysokości należy usunąć z terenu rezerwatu i zutylizować we własnym zakresie.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.10.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się