Przycinka drzew na terenie Miasta Ruda Śląska

» Opis zapytania

I. Zakres prac:
Część 1,2 i 3
1. Cięcia techniczne, sanitarne i formujące w koronach drzew.
 Cięcia sanitarne - prace polegające na usuwaniu pędów, gałęzi i konarów chorych, martwych oraz połamanych;
 Cięcia techniczne - cięcia konarów i gałęzi wchodzących w kolizję z obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi lub skrajnią drogową;
 Cięcia formujące - cięcia zmierzające do uzyskania określonej formy pokrojowej korony drzew.
2. Usuwanie zagrożenia – całkowite usunięcie korony drzewa, celem zlikwidowania zagrożenia jakie powoduje, do czasu uzyskania zezwolenia na jego wycinkę.
3. Usuwanie odrostów – usuniecie pędów rozwijających się w dolnej części pnia drzewa
4. Cięcie (odmłodzenie) krzewu- usunięcie wszystkich pędów chorych, martwych, krzyżujących się i najstarszych oraz ścięcie krzewu na wysokość 10-20 cm nad ziemią.
5. Wycinka krzewów wraz z karczowaniem – obcięcie pędów krzewu, usunięcie bryły korzeniowej i zasypanie dołu po wykarczowanym krzewie ziemią kompostową, ubicie i obsianie trawą.
6. Frezowanie pni po ściętych drzewach - odkopanie pnia z korzeniami na głębokość co najmniej 50 cm od poziomu gruntu, odcięcie i usunięcie korzeni oraz frezowanie pnia (karpiny), zasypanie dołu ziemią, ubicie i wyrównanie zasypanego dołu ziemią oraz obsianie trawą,
7. Wycinka drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego; c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
8. W przypadku konieczności wyfrezowania pnia – odkopanie pnia drzewa na głębokość co najmniej 20 cm od poziomu gruntu, zasypać dół ziemią kompostową, ubić, wyrównać i obsiać trawą. Pień drzewa pociąć na kawałki przystosowane do domowych palenisk i przetransportować na miejsce wskazane przez Zamawiającego – na odległość nie większą niż do 15 km.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.10.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się