Zakup i zabudowa nowych agregatów prądotwórczych o mocy znamionowej PRP 20kW na potrzeby zasilania urządzeń srk - Zadanie nr 3- Zakup i zabudowa nowych agregatów prądotwórczych o mocy znamionowej PRP 20kW stacja Parłówko PW

» Opis zapytania

Nazwa przedmiotu zamówienia
Zakup i zabudowa nowych agregatów prądotwórczych o mocy znamionowej PRP 20kW na potrzeby zasilania urządzeń srk

Wykonawca przed przystąpieniem do postępowania zakupowego ma obowiązek dokładnie zapoznać się z dokumentacją, a następnie przystąpić do złożenia oferty w formie elektronicznej za pomocą systemu Platforma Zakupowa, na stronie http://zamowienia.plk-sa.pl/. Do złożonej oferty elektronicznie należy dołączyć równocześnie skan wymaganych dokumentów i oświadczeń z wymaganą dokumentacją określoną ściśle w SIWZ dołączonego do zapytania ofertowego. Dokumenty są niezbędne celem badania i oceny złożonych ofert.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się