DOSTAWA SUKCESYWNE WODY ŹRÓDLANEJ 19 L DLA TAURON WYTWARZANIE S. A.

» Opis zapytania

Zapraszamy do udziału w drugiej rundzie zapytania ofertowego. Prosimy o złożenie oferty uwzględniającej maksymalne upusty cenowe na dostawę nw. materiał:
1) 906-201-050-0 WODA ŹRÓDLANA 19 L (opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1) 4 384,00 szt.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu równoważnego wymagając jednak aby produkt równoważny był o parametrach i właściwościach nie gorszych niż oryginał, o tej samej pojemności przeznaczeniu.
Adres dostawy: TAURON Wytwarzanie Elektrownia Łagisza ul. Pokoju 14, 42-504 Będzin
TAURON Wytwarzanie Elektrownia Łaziska ul. Wyzwolenia 30, 43-170 Łaziska Górne
TAURON Ciepło Zakład Wytwarzania Katowice ul. Siemianowicka 60 Katowice
TAURON Ciepło Zakład Wytwarzania Tychy ul. Przemysłowa 47 Tychy
TAURON Ciepło Zakład Wytwarzania Bielsko EC1 ul. Tuwima 2 Bielsko Biała
TAURON Ciepło Zakład Wytwarzania Bielsko EC2 ul. Legionów 243A Czechowice Dziedzice
TAURON Wydobycie Zakład Górniczy Sobieski ul. Sportowa 1A Jaworzno
TAURON Wydobycie Zakład Górniczy Sobieski ul. Sulińskiego 2 Jaworzno
TAURON Wydobycie Zakład Górniczy Nowe Brzeszcze ul. Kościuszki 1
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją poniższych kryteriów i zastrzeżeń określonych przez Zamawiającego. Akceptując warunki Zamawiającego, Oferent oświadcza, ze jego oferta jest zgodna z zapytaniem i spełnia parametry określone przez Zamawiającego:
transport na bazie DDP – magazyn Odbiorcy wg. Incoterms 2010,
• termin ważności oferty nie krótszy niż: 12 miesięcy od daty zawarcia zobowiązania.
• warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
• towar musi być fabrycznie nowy
• gwarancja – (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę miesięcy od dnia dostawy),
• termin dostawy: jak najkrótszy(składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę dni od dnia otrzymania zamówienia do dnia dostawy),
• wymagany dowód dostawy,
ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO:
2. Kryterium oceny ofert: cena jednostkowa netto oparta na bazie DDP do Odbiorcy według Incoterms 2010. W cenie ofertowej netto wyrobu należy uwzględnić:
 cenę transportu,
 cło w przypadku importu /gdy obowiązuje/
 inne składniki ceny /np. rabaty, upusty itp./
2. W zakładce dokumenty znajduje się podręcznik Oferenta, warunki realizacji zamówienia oraz załącznik nr 1.
3.Zastrzezenia Zamawiającego:
3.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
3.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego Rfx lub aukcji elektronicznej.
3.3 W przypadku dogrywki w formie aukcji elektronicznej, Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w licytacji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty nie podlegające odrzuceniu, wyznaczając termin otwarcia aukcji elektronicznej nie krótszy niż 1 dzień roboczy od dnia przekazania zaproszenia, chyba że zostanie uzgodniony z Wykonawcami termin krótszy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.10.2018 | 18:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości
  • Produkty spożywcze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się