Zakup i dostawa elementów do pomiarów z zakresu dozymetrii indywidualnej.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa elementów do mierzenia do pomiarów z zakresu dozymetrii indywidualnej.
Całość zamówienia została podzielona na 4 części.

Część 1 zamówienia – wykonanie i dostawa obudów do detektorów termoluminescencyjnych.

Opis przedmiotu zamówienia dla części 1
Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie i dostawa obudów do detektorów termoluminescencyjnych w liczbie 4350 sztuk do wkładek o wymiarach odpowiednio: średnica 50 mm i grubość 11 mm. Detektory termoluminescencyjne podczas pomiarów: indywidualnego równoważnika dawki Hp(10) i przestrzennego równoważnika dawki H*(10) są umieszczane w specjalnie zbudowanych do tego celu obudowach – zgodnie z załącznikiem nr 7 (fotografia obudowy).
Dostawa przedmiotu zamówienia będzie następować partiami:
I partia :2000 sztuk do 15.11.2018 r.
II Partia : 2350 sztuk do 30.112018 r.

Część 2 zamówienia – wykonanie i dostawa dwuelementowych wkładek.

Opis przedmiotu zamówienia dla części 2
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa 3000 sztuk dwuelementowych wkładek wykonanych z plastiku wg indywidualnego projektu oraz z godnie z załączonym rysunkiem – załączniki nr 8a oraz 8b. Dwuelementowa wkładka posiada zamontowane po obu stronach filtry aluminiowe o wymiarach: grubość 1 mm, długość 14,7 mm. Szerokość 7,6 mm. Wykonawca zobowiązuje się wykonać w całości przedmiotu zamówienia w terminie do 30.11. 2018 r.

Część 3 zamówienia – wykonanie i dostawa kaset dozymetrycznych RTG.

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie i dostawa 3000 sztuk kaset dozymetrycznych RTG zgodnie z zamieszczona fotografią i rysunkiem – Załącznik nr 9.
Kasety będą wykonywane wg wzoru ustalonego i zaakceptowanego przez Zamawiającego.
Dostawa przedmiotu zamówienia będzie następować partiami:
I partia: 1500 sztuk do 15.11.2018 r.
II partia: 1500 sztuk do 30.11.2018 r.

Część 4 zamówienia – wykonanie i dostawa pierścionków dozymetrycznych.

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie i dostawa 7000 sztuk kompletów pierścionków dozymetrycznych według ustalonego wzoru oraz zgodnie z zamieszczonym rysunkiem – Załącznik nr 10. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całej zamówionej partii tj. 7000 kompletów pierścionków dozymetrycznych (1 komplet obejmuje: pierścionek 1 sztuka oraz wsuwka w liczbie 3 sztuk). Asortyment dostarczony będzie do Zamawiającego w całości do dnia 30.11.2018 r.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.10.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się