Zakup urządzenia do kalibracji pyłomierzy EDEM 180 PM10/PM2,5 Grimm Aerosol Technik

» Opis zapytania

Podstawowym celem zakupów jest doposażenie Krajowego Laboratorium Referencyjnego i Wzorcującego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (KLRiW) w aparaturę niezbędną do realizacji badań i pomiarów o wymaganym poziomie jakości danych oraz poprawa spójności pomiarowej i jakości danych w sieciach monitoringu jakości powietrza.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia do kalibracji pyłomierzy EDM 180 PM10/PM2,5 Grimm Aerosol Technik wraz z instalacją, prezentacją działania oraz szkoleniem w zakresie obsługi do Krajowego Laboratorium Referencyjnego i Wzorcującego w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska.
Akceptacja wykonania zamówienia nastąpi po wykonaniu instalacji, uruchomieniu urządzenia, zademonstrowaniu prawidłowej pracy oraz przeprowadzeniu szkolenia instalacyjnego.
Wraz z dostawą dostarczone zostaną materiały eksploatacyjne zalecane przez producenta
w ilościach zapewniających poprawną pracę urządzeń w okresie przynajmniej 24 miesięcy oraz dodatkowo wymienione w tabeli Nr 2.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.10.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się