SZLIFIERKA - SZLIFIERKA

» Opis zapytania

SZLIFIERKA BOSCH GWS 22-230 JH 2200W

Dostawa do magazynu Opole Główne, ul. Struga 1 na podstawie zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 oraz protokołu zdawczo-odbiorczego stanowiącego załącznik nr 2.

Do oferty Wykonawcy mają obowiązek dołączyć n/w dokumenty:
1) Pełnomocnictwo do złożenia oferty
2) Oświadczenie o akceptacji zapisów postępowania zakupowego.

Wartość złożonej oferty obejmuje wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.10.2018 | 14:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się