Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy gazów w tym: - dostawa medycznej mieszanki azotowo – tlenowej (ciekłego powietrza medycznego) oraz dzierżawa zbiornika o poj. 6 000 litrów wyposażonego w system telemetrii - dostawa ciekłego azotu oraz dzierżawa 2 zbiorników o poj. 1 000 litrów i 600 litrów - dostawa/napełnianie tlenu medycznego do butli aluminiowej 200 bar z zaworem zintegrowanym o poj. 5 litrów wraz z dzierżawą butli - dostawa/napełnianie tlenu medycznego do butli zamawiającego o poj. 2,3 i 10 litrów - dostawa/napełnienie podtlenku azotu do butli zamawiającego o poj. 7 kg oraz dzierżawa butli - legalizacja butli medycznych

» Opis zapytania

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ, a szacunkowe ilości kg litrów/szt. gazów, ilość i pojemność zbiorników zawarte są w tabeli formularza ofertowego w załączniku nr 3 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.10.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się