Sukcesywna dostawa artykułów higienicznych do żłobków prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów higienicznych do żłobków prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie w tym m.in. pieluch jednorazowych, chusteczek nawilżanych dla dzieci, chusteczek higienicznych dla dzieci, podkładów jednorazowych i kremów na odparzenia w ramach realizacji projektu pt. „Maluch do żłobka, rodzic do pracy – rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działania: 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 2 do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia – Dostawa artykułów higienicznych do żłobków” (dostępny w oddzielnym pliku) oraz wzór umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ) wraz z załącznikami.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.10.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki higieny osobistej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się