ZAKUP I DOSTAWA SPECJALISTYCZNEGO WYPOSAŻENIA RATOWNICZEGO W RAMACH PROJEKTU „BEZPIECZNE ŻUŁAWY – PODNIESIENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA POWODZIOWEGO ŻUŁAW POPRZEZ ROZBUDOWĘ SYSTEMU ALARMOWANIA I POWIADAMIANIA ORAZ DOSTAWĘ SPECJALISTYCZNEGO WYPOSAŻENIA RATOWNICZEGO”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kamery termowizyjnej w ramach realizacji projektu „Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego”.
2. Zamówienie będzie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 11. Środowisko, 11.01. Ograniczenie zagrożeń naturalnych.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 4 do SIWZ.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.10.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP
  • Sprzęt p. poż.
  • Sprzęt ratowniczy

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się