Zakup 3 letnich subskrypcji SUSE Linux Enterprise Server

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest zakup subskrypcji oprogramowania SUSE Linux Enterprise Server

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szczegóły:

SUSE Linux Enterprise Server, x86 & x86-64, 1-2 Sockets with Unlimited Virtual Machines, Standard Subscription, 3 Year

Ilość 12 szt.

oraz "podłączenie" go do obowiązującego kontraktu KGHM POLSKA MIEDZ SA (6456451) u producenta oprogramowania.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 2 tygodni, licząc od daty otrzymania przez Wykonawcę jednostronnie podpisanej przez Zamawiającego umowy. Termin ten obejmuje również czas niezbędny na dokonanie odbioru końcowego.

Pozostałe warunki reguluje dołączony do postępowania SIWZ w tym załącznik nr 3 do SIWZ pt. "Projekt Umowy"

Wymagana akceptacja SIWZ w tym Projektu Umowy.

Termin płatności 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej FV.

Wymagane wadium w kwocie 10 000 pln

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.10.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się