Dostawa i montaż klimatyzatorów na potrzeby Biur Powiatowych ŚOR ARiMR

» Opis zapytania

1. Dostarczenie i montaż w terminie do 10 grudnia 2018 r. w Biurze Powiatowym w Busku-Zdroju, Biurze Powiatowym w Jędrzejowie, Biurze Powiatowym w Opatowie, Biurze Powiatowym w Sandomierzu, Biurze Powiatowym we Włoszowie klimatyzacji typu multi-split inwenter.
2. Wykonanie dokumentacji powykonawczej (dokumentacja powykonawcza winna zawierać usytuowanie jednostek wewnętrznych, zewnętrznych, przebieg przewodów czynnika chłodzącego, odprowadzenie skroplin oraz instalacji zasilania elektrycznego wraz z wynikami pomiarów zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami).
3. Świadczenie w okresie trwania umowy 2 razy w roku płatnych przeglądów konserwacyjnych, obejmujących równocześnie konserwację oraz wszelkie czynności niezbędne do zapewnienia prawidłowej pracy klimatyzacji (zakres przeprowadzonych prac musi być zgodny z wymogami gwarancyjnymi producenta urządzeń).
4. Zamawiający ustala minimalne wymagania:
• Okres gwarancji producenta urządzeń nie mniej niż 3 lata
• Wartość efektywności energetycznej SEER jednostek wewnętrznych nie mniej niż 5,6
• Moc nominalna jednostek zewnetrznych nie mniejsza niż 120% sumy mocy podłączonych jednostek wewnętrznych
Szczegóły realizacji zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.10.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia chłodzące i grzewcze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się