„Dzierżawa analizatora do badań płynów ustrojowych”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest „Dzierżawa analizatora do badań płynów ustrojowych”
Dzierżawa analizatora umożliwiającego korzystanie z podłoży transportowo wzrostowych do hodowli drobnoustrojów w płynach ustrojowych posiadanych przez Zamawiającego tj. „Becton Dickinson” nr katalogowe 442192, 442193, oraz 442194. Dzierżawiony aparat winien być fabrycznie nowy (rok produkcji 2018) oraz posiadać pojemność minimum 2 x 40 butelek typu „Bactec”. Wykonawca zobligowany jest do podłączenia aparatu do sieci informatycznej i integracji z systemem laboratoryjnym. Ponadto wykonawca zobligowany jest do przeprowadzenia szkolenia oraz wykonywania przeglądów na własny koszt i serwisowania aparatu przez cały okres trwania umowy zgodnie z załączona ofertą. Na czas trwania umowy dzierżawy Wykonawca zobligowany jest do zawarcia umowy powierzenia danych która stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.10.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się