Wykonanie pielęgnacji i wycinki drzewostanu rosnącego w pasach drogowych ulic Dzielnicy Mokotów

» Opis zapytania

Zamówienie obejmuje następujące zakresy prac: 1. cięcie drzew zgodnie z
nowelizacją ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142,
z późn. zm.) 2. wycinkę drzew wraz z frezowaniem karpy 20 cm poniżej poziomu gruntu - w
zależności od istniejących warunków, wyrównaniu powierzchni trawnika lub misy z
uzupełnieniem ziemi urodzajnej 3. usuwanie odrostów drzew polegające na odcięciu odrostów
i zebranie pędów wraz z wywozem 4. wywóz połamanych konarów, wiatrołomów
Ogólne warunki realizacji prac: 1. Zamówienie obejmuje wykonanie pielęgnacji i wycinki drzew
rosnących w ulicach, w tym również na terenach wpisanych do rejestru zabytków. Prace będą
wykonywane w pasach drogowych o dużym natężeniu ruchu ulicznego, wąskich i
zablokowanych przez parkujące samochody 2. Zamówienie winno być realizowane metodą
„alpinistyczną, tj. z lin. Zamawiający nie dopuszcza przy tej metodzie stosowania
drzewołazów, jak również innych elementów powodujących dodatkowe kaleczenie drzew /np.
wbijanych kolców/. Zamawiający dopuszcza użycie podnośnika jedynie za jego pisemną
zgodą, przy czym należy zwrócić szczególną uwagę przy manewrowaniu w koronie koszem
podnośnika, aby nie uszkodzić konarów drzew, nasadzeń roślinnych, nawierzchni ciągów
pieszych. 3. W przypadku użycia podnośnika cena jednostkowa nie ulega zmianie. Koszty
wywozu winny obejmować koszty utylizacji odpadów.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się