Dostawa łańcucha pociągowego przenośnika zgrzebłowego do transportu biomasy.

» Opis zapytania

TAURON Wytwarzanie S.A. - Biuro Zamówień i Umów - zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę łańcucha pociągowego przenośnika zgrzebłowego do transportu biomasy.
Ofertę należy przygotować w oparciu o załączoną Specyfikację Warunków Zamówienia (dostępne do pobrania w zakładce "Dokumenty")

Termin składania ofert:
17.10.2018 11:00

W zakładce "Dokumenty" znajduje się:
- podręcznik Oferenta,
- 1. Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
- 2. Załącznik nr 5 do SWZ_projekt Umowy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.10.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny produkcyjne i części do maszyn produkcyjnych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się