Koszenie oraz odkrzaczanie łąk i muraw w Truskawiu (Zakrętkowa Góra i Paśniki)

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu koszenia i odkrzaczania łąk i muraw oraz wycinka drzew wokół murawy w ramach projektu „Ochrona cennych gatunków i siedlisk przyrodniczych poprzez właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego w Kampinoskim Parku Narodowym”, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Usługi polegają na: 1) ręcznym odkrzaczaniu łąk i muraw na łącznej powierzchni 1,9 ha, 2) ręcznym jednokrotnym koszeniu łąk – na powierzchni łącznej 2,1 ha, 3) wycince pojedynczych, wskazanych przez zamawiającego drzew – powiększenie luki w drzewostanie i przerzedzanie go w celu doświetlenia murawy – łącznie na 0,2 ha, wraz z uprzątnięciem biomasy oraz uporządkowaniem terenu i oczyszczeniem go z wszelkich odpadów.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.10.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Produkty gospodarki leśnej
  • Produkty łowiectwa
  • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
  • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
  • Usługi wspomagajace rybołóstwo
  • Usługi związane z leśnictwem
  • Usługi związane z łowiectwem
  • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się