Serwisowanie i naprawa urządzeń bloku gazowego PSK R-XI

» Opis zapytania

1. Przedmiotem Umowy jest wykonywanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług serwisowania i naprawy urządzeń bloku gazowego Powierzchniowej Stacji Klimatyzacyjnej
R-XI w O/ZG „Rudna” w Polkowicach zgodnie z czasookresami przeglądów zawartymi
w dokumentacji techniczno-ruchowej.
2. Wykonawca realizować będzie usługi serwisowania (przeglądy okresowe) i naprawy poniższych urządzeń i instalacji (dla jednego bloku):
Część mechaniczna:
2.1. Silnik endotermiczny Gen-set i alternator
2.2. Czerpnia powietrza
2.3. Wyrzutnia powietrza
2.4. Katalizator
2.5. Kocioł odzysknicowy wody ciepłej
2.6. Tłumik
2.7. Komin
2.8. Chłodnica awaryjna
2.9. Moduł skidu oleju
2.10. Obwody hydrauliczne
2.11. Obwód oleju smarowego
2.12. Obwód silnika
2.13. Obwód chłodzący
2.14. Obwód drugiego stopnia intercoolera
2.15. Obieg zasilania silnika
2.16. Obieg odprowadzający gazy spalinowe
Część elektryczna i automatyka:
2.17. Instalacje elektryczne
2.18. System sterowania i automatyki
2.19. Panel silnika (+M1)
2.20. Rozdzielnica ogranicznika przepięć
2.21. Panel QVENT2
2.22. Panel P2A
2.23. Generator
2.24. Szafa sterownicza silnika (+A1)
2.25. Panel sterowniczy jednostki (QCG)
2.26. Panel QGI
2.27. Panel sterowania kotłem P7
2.28. Panel QVENT1
3. Przegląd silnika gazowego po: 2000, 6000, 10000 i 20000 godzin pracy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy,
4. Przegląd półroczny części mechanicznej i elektrycznej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy,
5. Szczegółowy zakres przeglądów i napraw określony został w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się