Zakup kamizelek kuloodpornych w ilości 100 kpl.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup kamizelek kuloodpornych w ilości 100 kpl.
Zamawiający wymaga udzielenia na wkłady balistyczne (podstawowy i dodatkowy) min. 10 letniej gwarancji oraz min. 36 miesięcznej gwarancji na poszycia kamizelki
i dodatkowego wyposażenia, liczonych od daty przyjęcia wyrobów przez Zamawiającego, tj. od dnia podpisania „Protokołu Odbioru”.
Waga zestawu do 8,5 kg. Zamawiający wymaga certyfikatu zgodności i sprawozdania z badania potwierdzającego spełnienie wymagań ostrzału kwalifikacyjnego według wymagań, które określone zostały w specyfikacji technicznej. Dostarczone wyroby powinny być fabrycznie nowe, nieużywane, nieregenerowane, a także powinny spełniać wszystkie wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe dla tego typu wyrobu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.10.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się