Dostawa gazów medycznych i technicznych oraz dzierzawa butli, zbiornika tlenu ciekłego i osprzętu eksploatacyjnego do entonoxu.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są dostawy gazów medycznych i technicznych wskazanych w tabeli poniżej, wg potrzeb zamawiającego, zgłaszanych wykonawcy w formie zamówienia wraz z dzierżawą lub użyczeniem infrastruktury technicznej wg wyszczególnienia w poniższej tabeli. Tabela zawiera szacunkowe ilości gazów jakie wg najlepszej wiedzy zamawiającego zostaną przez zamawiającego zamówione w okresie trwania umowy. Transport przedmiotu zamówienia transportem własnym lub zleconym wykonawcy zamówienia.

1 Tlen medyczny ciekły - kg 226000
2 Tlen medyczny butlowy 40 l (6,4 m³) napełnianie butli zamawiającego - butla 24
3 Tlen medyczny butlowy butla 10 l i mniejsze w butlach stalowych i LIV - butla 124
4 Podtlenek azotu 7 kg napełnianie butli zamawiającego - butla 150
5 Laparox C 7,5 kg - butla 20
6 Tlen techniczny 6,4 m³ - butla 10
7 Acetylen butla 7 kg - butla 10
8 Sprężone powietrze butla 6,0 m³ - butla 1
9 Argon klasa czystości 5.0 butla 5 l - butla 1
10 Entonox gaz butla 10 l (2,8 m³) - butla 28
11 Ustniki jednorazowe entonox (opakowanie 100 szt) - opakowanie 6
12 Dzierżawa butli entonox 5 szt butlo/doba - 3655
13 Dzierżawa zaworów dozujących entonox 2 szt. - szt./doba 1462
14 Dzierżawa wózków-stojaków na entonox 2 szt. - szt./doba 1462
15 Dzierżawa butli tlenu technicznego 2 szt - butlo/doba 1462
16 Dzierżawa butli acetylenu 2 szt - butlo/doba 1462
17 Dzierżawa butli sprężonego powietrza 1 szt - butlo/doba 731
18 Dzierżawa butli tlenowych LIV 20 szt - butlo/doba 14620
19 Dzierżawa butli laparoxu 5 szt - butlo/doba 3655
20 Dzierżawa butli tlenu medycznego stalowych 10 l, 15 szt - butlo/doba 10965
21 Dzierżawa zbiornika tlenu ciekłego 24 miesiące -miesiąc 24

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się