DOSTAWA REMONTERA

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest remonter - maszyna do remontu nawierzchni bitumicznych, fabrycznie nowa ( rok produkcji 2018) spełniająca następujące parametry:
1. Silnik wysokoprężny 4 cylindrowy o mocy min. 40KM, chłodzony cieczą, napędzający dmuchawę, pompy hydrauliczne, podajnik emulsji i podajnik grysu.
2. Zasobnik na kruszywo dwukomorowy o pojemności całkowitej od 4,0m3 do 5,0m3, dzielony w stosunku od 1 : 3 do 2 : 3.
3. Podawanie kruszywa przez dwa oddzielne dla każdej frakcji podajniki ślimakowe z regulowaną prędkością.
4. Zbiornik na emulsję o pojemności od 1300 do 1500 litrów, izolowany, wyposażony we wskaźniki poziomu emulsji oraz jej temperatury.
5. Ogrzewanie emulsji bezpiecznym palnikiem olejowym z zamkniętą komorą spalania, sterowane automatycznie z regulacją temperatury z dokładnością do 1ºC, oraz możliwością ogrzewania emulsji z zewnętrznej sieci 230V 50 Hz, bez pracy silnika spalinowego.
6. Paliwo palnika - olej napędowy.
7. Automatyczne załączanie i wyłączanie palnika olejowego w celu podgrzania
i utrzymania temperatury roboczej emulsji, możliwość grzania na postoju i w czasie
jazdy.
8. Dmuchawa o wydajności regulowanej min. 10 000 litrów na minutę.
9. Pompa do emulsji bitumicznej o napędzie hydraulicznym.
10. Pompa umożliwiająca przepompowanie emulsji z zewnętrznego zbiornika do zbiornika remontera.
11. Umiejscowienie pompy emulsji uniemożliwiające wyciek emulsji poza zbiornik remontera.
12. Głowica wyposażona w dysze mieszające dla grysu i emulsji oraz powietrza.
13. Wysięgnik roboczy o zasięgu nie mniejszym niż 4m, zamontowany z przodu samochodu, przegubowy, uchylny z przewodami doprowadzającymi kruszywo
emulsję bitumiczną i powietrze z bezstopniową regulacją wysokości głowicy
roboczej, realizowaną siłownikiem pneumatycznym z pulpitem sterującym,
wysięgnik w czasie jazdy samochodem składany.
14. System redukcji prędkości powietrza z głowicy roboczej, optymalizujący prędkość
wbudowania mieszanki emulsyjno - grysowej, regulowany pneumatycznie.
15. Pulpit sterujący umiejscowiony na stanowisku operatora na wysięgniku przy głowicy
roboczej; stacyjka, kontrolki silnika spalinowego, regulacja obrotów silnika,
regulacja wysokości głowicy roboczej, sygnał dźwiękowy dla kierowcy wskaźnik
paliwa silnika, wskaźnik poziomu emulsji.
16. Lampa błyskowa ostrzegawcza, koloru pomarańczowego, zamontowana nad
remonterem.
17. Drabinka składana, umożliwiająca wejście z poziomu jazdy na podest remontera.
18. Dolny zawór spustowy zbiornika emulsji.
Ponadto w ramach zamówienia dostawca zobowiązany jest do:
1. Montażu remontera na nośniku, jaki dostarczy Zamawiający,
2. Bezpłatne przeszkolenie operatorów w siedzibie Zamawiającego w terminie
uzgodnionym przez strony ( nie później niż do 15 maja 2019r.).


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny budowlane i części do maszyn budowlanych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się