SUKCESYWNA DOSTAWA WIELOFUNKCYJNYCH URZĄDZEŃ DRUKUJĄCO-KOPIUJĄCYCH ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DLA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wielofunkcyjnych urządzeń drukująco-kopiujących zwanych dalej „urządzeniami” oraz sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych zwanych dalej „materiałami”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa formularz przedmiotowo- cenowy - załącznik nr 1a do SIWZ.
Miejsce dostawy: wskazana w zamówieniu siedziba jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego z terenu Trójmiasta (Gdańsk, Sopot, Gdynia) oraz Borucina, Górek Wschodnich i Helu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.10.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się