Środek ochrony roślin GLEAN 75WG lub równoważny

» Opis zapytania

Środek ochrony roślin GLEAN 75WG lub równoważny w ilości 1600 g.

HERBICYD
Środek chwastobójczy w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej,
stosowany doglebowo i nalistnie przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych chwastów jednoliściennych, w tym miotły zbożowej w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, jęczmieniu ozimym i życie.
Grupa HRAC B
Zawartość substancji czynnej: Chlorosulfuron 75% (750 g/kg)
(związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika)
Ważność środka ochrony roślin – min.16 miesięcy od daty dostawy.
Zamawiający jest podatnikiem podatku rolnego i zamawiany produkt wykorzysta na
potrzeby własne.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.10.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się