Pozyskanie i zrywka drewna w Gminnych Lasach Uzdrowiskowych w Lądku-Zdroju

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest pozyskanie i zrywka drewna w ilości 12 000 m³ oraz składanie gałęzi po całej masie w Gminnych Lasach Uzdrowiskowych w Lądku-Zdroju.
2. Opis technologii prac:
a) ścinka i obalanie wyznaczonych drzew zgodnie z kierunkiem obalania wyznaczonym przez Zamawiającego;
b) okrzesywanie;
c) manipulację drewna, wg wskazania Zamawiającego;
d) przerzynka drewna;
e) zrywka pozyskanego drewna wg wyznaczonych szlaków zrywkowych i do wyznaczonych przez Zamawiającego miejsc wzdłuż dróg wywozowych;
f) podczas prowadzenia zrywki należy maksymalnie ograniczyć mogące powstać uszkodzenia drzew stojących np. poprzez stosowanie odbojnic. W przypadku wystąpienia szkód (obdarcie kory), Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia zranień środkiem grzybobójczym;
g) po zakończeniu zrywki Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia pierwotnego stanu dróg , rowów itp.;
h) Wykonawca zobowiązany jest do usuwania szkód spowodowanych przez zrywkę drewna (w tym wyrównanie kolein) własnym kosztem i staraniem;
i) mygłowanie i legarowanie ( w przypadku stosów – składanie), drewno ma być złożone w zasięgu ramienia HDS;
j) zabezpieczenie zerwanego drewna przed obsunięciem;
k) składanie gałęzi po pozyskanym drewnie - gałęzie należy składać tak, aby była możliwość ich spalenia w okresie jesienno-zimowym.
Ww. czynności winny być wykonane tak aby pomiar drewna przez Zamawiającego mógł być wykonany zgodnie z normą PN-D-95000:2002.

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji przetargowej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się